Δρ Κωνσταντίνος Νικολέντζος


Δρ Αρχαιολόγος
Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων
knikolentzos@culture.gr

Ο κ. Κωνσταντίνος Νικολέντζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή, με θέμα «Μυκηναϊκή Ηλεία: Πολιτιστική και Πολιτική Εξέλιξη, Εθνολογικά Δεδομένα και Προβλήματα», αφού προηγουμένως  ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές στην Προϊστορική Αρχαιολογία. Παράλληλα, εργάστηκε ως ωρομίσθιος αρχαιολόγος σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (E΄ και Ζ΄ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εθνικό Αρχείο Μνημείων, Επιγραφικό Μουσείο).

Το 2001 εισήλθε, κατόπιν εξετάσεων,  στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το 2003 διορίστηκε στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας. Ακολούθως εργάστηκε ως αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και από τον Δεκέμβριο του 2015 ανέλαβε Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στην ιστορία της Αρχαιολογίας στην πατρίδα μας, καθώς και στην πρόσληψη του παρελθόντος από τη νεοελληνική κοινωνία. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

Εγγραφή στο newsletter