Δρ Μαρία Χιδίρογλου


Δρ Αρχαιολόγος
Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας
mchidiroglou@culture.gr

Πτυχιούχος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1986). Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου (1986-1990). Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (2012).
Εργάστηκε ως έκτακτη αρχαιολόγος στις ΙΔ΄ και Θ΄ ΕΠΚΑ και εθελόντρια στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.
Εισήχθη στην Αρχαιολογική Υπηρεσία με διαγωνισμό (1994). Υπηρέτησε (1994-2005) στην ΙΑ΄ ΕΠΚΑ, με πεδίο έρευνας και ευθύνης τη νότια Εύβοια και το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου, του οποίου ολοκλήρωσε την επανέκθεση το 2000. Υπηρέτησε (2005-2010) στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟ.
Από το 2010, επιμελήτρια αρχαιολόγος στο Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και υπεύθυνη για το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου (μέλος ΟΔΕ έργου ΕΣΠΑ 2014-2020).
Έχει συμμετάσχει σε Επιστημονικά Προγράμματα Συνεργασίας με Πανεπιστήμια και ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Επίτιμο μέλος Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών.
Διαλέξεις σε Πανεπιστήμια, δημοσιεύσεις, συμμετοχή στη διοργάνωση και επιμέλεια Εκθέσεων αρχαιοτήτων και Εκθέσεων αρχειακών φωτογραφιών: https://namuseum.academia.edu/MariaChidiroglou

Εγγραφή στο newsletter