ΠΑΙΔΙΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Ψηφίδες + Φαντασία = Δημιουργία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφίδες + Φαντασία = Δημιουργία» σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Περιοδική Έκθεση Ψηφιδωτών Έργων της εικαστικού Δάφνης Αγγελίδου στο αίθριο του Μουσείου (13.5 – 31.8.2013).

Απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 8 έως 12 χρονών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία για μια καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση. Σκοπός του ήταν να εξοικειωθούν τα παιδιά με την τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού, να μάθουν τον τρόπο κατασκευής του και τη χρήση του, αλλά και να συλλέξουν πληροφορίες για τα διακοσμητικά του θέματα.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού χρησιμοποιήθηκαν: εποπτικό υλικό, αντίγραφα ψηφιδωτών έργων, πολύχρωμες μαρμάρινες, γυάλινες, μεταλλικές ψηφίδες, που τα παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα να αγγίξουν και video. Με τη βοήθεια εκπαιδευτικού φύλλου εργασίας τα παιδιά παρατήρησαν και σύγκριναν το αρχαίο με τα σύγχρονα ψηφιδωτά έργα. Ακολούθησε εργαστήρι, όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες με τη σύνθεση ενός ολοκληρωμένου ψηφιδωτού έργου. Στο τέλος του προγράμματος πήραν μαζί τους το ψηφιδωτό έργο που δημιούργησαν.

Εγγραφή στο newsletter