ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το Χαμόγελο του Κούρου

Loading....

Γίνεται μία εισαγωγή στα γενικά χαρακτηριστικά του αγαλματικού τύπου του Κούρου και μια παρουσίαση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων στις αίθουσες των αρχαϊκών γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Απευθύνεται σε παιδιά της Δ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου και αποτελείται από ένα έντυπο για τον εκπαιδευτικό και ένα έντυπο για τον μαθητή.

Εγγραφή στο newsletter