Εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικές ομάδες


Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες μαθητικού και ενήλικου κοινού, όπως για

  • άτομα με νοητική υστέρηση,
  • άτομα τυφλά ή με χαμηλή όραση,
  • άτομα κωφά ή με προβλήματα ακοής,
  • ψυχικά ασθενείς ή με χρόνιες παθήσεις,
  • χρήστες ουσιών που είναι σε διαδικασία απεξάρτησης,
  • έγκλειστους σε Καταστήματα Κράτησης,
  • ομάδες παιδιών με διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή,
  • πρόσφυγες και
  • μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας σε Νοσοκομεία

Στόχος μας: η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και ισότιμης συμμετοχής των ομάδων αυτών στα κοινά.

Η επιλογή του θέματος του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως των ενδιαφερομένων με τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου.

Προτεινόμενα θέματα: Α) Αρχαίο παιχνίδι, Β) Αρχαία ελληνική μουσική και μουσικά όργανα, Γ) Το αρχαϊκό άγαλμα της κόρης Φρασίκλειας, κ.ά.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα ακολουθούν συνήθως την παρακάτω δομή, η οποία ανάλογα με την ομάδα μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα:

Α) Γνωριμία με το μουσείο,

Β) Απτική επαφή με αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων,

Γ) Εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης και

Δ) Περιήγηση/έρευνα στον εκθεσιακό χώρο.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στα Σχολεία Καταστημάτων Κράτησης και στα Σχολεία των Νοσοκομείων τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται στον χώρο τους.

Για τις υπόλοιπες ειδικές ομάδες κοινού τα προγράμματα υλοποιούνται στον χώρο του Μουσείου. Eιδικότερα εξετάζονται οι ανάγκες της κάθε ομάδας και επιλέγεται το θέμα και η αίθουσα διεξαγωγής του.

Για όλες τις παραπάνω ειδικές ομάδες κοινού οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες είναι διαθέσιμες καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προγραμμάτων καθορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Μουσείου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 13:00-15:30, στο τηλ. 2132144813.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

 

Επιστροφή στα Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εγγραφή στο newsletter