Καλλιόπη Τσακρή


Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών
ktsakri@culture.gr

Η Καλλιόπη Τσακρή είναι συντηρήτρια αρχαιοτήτων στο Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Πήρε το πτυχίο της από το πανεπιστήμιο De Montfort του Ηνωμένου Βασιλείου και συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο με τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου στο πεδίο της Αρχαιομετρίας (Conservation Science MSc). Τα ιδιαίτερα επαγγελματικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διεπιστημονική διερεύνηση αρχαιοτήτων και τέχνεργων εν γένει.

Εγγραφή στο newsletter