Κατερίνα Ξυλινά


Tεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Εργαστήριο Συντήρησης Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας
kxilina@culture.gr

Η Κατερίνα Ξυλινά είναι απόφοιτος δημόσιου ΙΕΚ Συντήρησης και εργάζεται από το 2002 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Εργαστήριο Συντήρησης Αγγείων και Μικροτεχνίας.

Αντικείμενο εργασίας της είναι η προληπτική και ενεργητική συντήρηση Κεραμικών και Υάλινων αντικειμένων της Συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας. Συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα του Μουσείου μεταξύ αυτών και την βελτίωση της αποθήκευσης της μόνιμης συλλογής αγγείων, ιδιαίτερα των ευαίσθητων λευκών ληκύθων.

Έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία και εγκατάσταση της Μόνιμης Έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από το 2002 έως το 2005 και σε αρκετές από τις περιοδικές εκθέσεις του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εγγραφή στο newsletter