Μαρία Τερζούδη


Αρχαιολόγος- MSc Πολιτιστική Διαχείριση
Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
mterzoudi@culture.gr

Εργάζεται ως αρχαιολόγος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης με αντικείμενο εργασίας θέματα: διεθνών συνεργασιών, οργάνωσης, δημιουργίας, επικοινωνίας, προβολής περιοδικών εκθέσεων, σχεδιασμού, και υλοποίησης ψηφιακών και άλλων επικοινωνιακών δράσεων (Ιούλιος 2019 έως σήμερα).

Έχει υπηρετήσει στην ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία σε Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ. (2002-2019) και ασχολήθηκε με θέματα προστασίας αρχαιοτήτων, μουσειακής διαχείρισης και πολιτιστικής προβολής. Άσκησε καθήκοντα επιτελικής ευθύνης για την πολιτιστική κληρονομιά και την σύγχρονη δημιουργία στο Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού. Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και μουσειακής πολιτικής.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης εργαστεί στο Πολεμικό Μουσείο (1996-2001) ως επιστημονική υπεύθυνη έρευνας, καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης σε εκθέσεις αρχειακού υλικού, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα (1993-1996) ως υπεύθυνη σχεδιασμού και παρουσίασης δράσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν την πολιτισμική πολιτική και διαχείριση.

Εγγραφή στο newsletter