06

ΜΑΙ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΑΜ


«Προληπτική Συντήρηση και Τεκμηρίωση Φωτογραφικού Αρχείου» της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2021» με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας» το οποίο πραγματοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Κατεβάστε το pdf εδώ:

ΕΑΜ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

Εγγραφή στο newsletter