13

ΙΟΥΛ 2023

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων».


Loading....
Μαθητές ανακαλύπτουν «τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων» στο χώρο του Μουσείου στο πλαίσιο του ομότιτλου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Μαθητές ανακαλύπτουν «τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων» στο χώρο του Μουσείου στο πλαίσιο του ομότιτλου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 30.06.2023 ολοκλήρωσε απολογιστικά και με αυτεπιστασία (ΑΔΑ: ΨΜΝ54653 Π4-Ξ6Ω) το έργο ΕΣΠΑ «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων».

Η Πράξη με κωδικό MIS 5124333 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΥΦΑ46ΜΤΛΡ-N55) μέσω της πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ110 (α/α 4362) και τίτλο «Μέσα στο Μουσείο».

Υλοποιήθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι του έργου:

1. Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για τη Β΄/Θμια Εκπαίδευση που αφορά στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, ο οποίος παρουσιάζεται στη Συλλογή Έργων Μεταλλοτεχνίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται σε σχολικές ομάδες στους χώρους του Μουσείου και επιπλέον σε σχολικές μονάδες μέσω πλατφόρμας για διαδικτυακές συναντήσεις.

2. Δημιουργία ψηφιακής εκπαιδευτικής εφαρμογής για τη Β΄/Θμια Εκπαίδευση με θέμα τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (https://www.namuseum.gr/education/ta-mystiria-toy-michanismoy-ton-antikythiron/).

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο του έργου οργάνωσε στις 29/06/2023 επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Αττικής με θέμα:

«Γνωριμία με τα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη νέα ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων καθώς και με τα πιο αντιπροσωπευτικά ευρήματα του ναυαγίου».

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί στους εκπαιδευτικούς το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, προκειμένου οι επισκέψεις στο μουσείο με τους μαθητές τους να καταστούν εποικοδομητικές και ευχάριστες, καθώς και να ενημερωθούν για την ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή «Τα μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων», η οποία διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Μουσείου και είναι προσβάσιμη σε όλους τους διαδικτυακούς επισκέπτες του.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου προσφέρονται δωρεάν.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: eam@culture.gr


National Archaeological Museum / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο @namuseumathens


namuseumathens

Εγγραφή στο newsletter