07

ΜΑΡ 2019

ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κύκλος θεματικών αφηγήσεων «Ιστορίες αποτυπωμένες στον πηλό και το μέταλλο» – Μάρτιος 2019


Loading....
Εικόνες πολέμου. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Καρ 166. Χάλκινη παραγναθίδα κράνους με ανάγλυφη σκηνή μάχης. Από τη Δωδώνη. Τέλη 5ου-αρχές 4ου αι. π.Χ.
Λευκή λήκυθος. Νέος πολεμιστής κάθεται στα σκαλιά του τάφου του. Πλάι του γυναίκα που κρατά το κράνος και την ασπίδα του και νέος άνδρας. Από την Ερέτρια. Της Ομάδας R. 410-400 π.Χ.
Ερυθρόμορφη λουτροφόρος. Λουτροφορία (η μεταφορά του νερού για το λουτρό της νύφης). Προηγείται ο αυλητής και γυναίκα με δάδες. Την κόρη με τη λουτροφόρο ακολουθεί η νύφη. Άγνωστη προέλευση. Του Ζωγράφου του Λουτρού. 430-425 π.Χ.
Αττικός ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας. Α. Συμπόσιο. Β. Τρεις νέοι. Άγνωστη προέλευση. Του Ζωγράφου της Uppsala. 400-375 π.Χ.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο πραγματοποιεί κύκλο θεματικών αφηγήσεων στις Συλλογές Αγγείων, Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας, με σκοπό να μοιραστεί με τους επισκέπτες γνωστές και άγνωστες πτυχές του αρχαίου κόσμου μέσα από την πλούσια θεματολογία και εικονογραφία των αγγείων, των ειδωλίων, των χρυσών κοσμημάτων και των χάλκινων τεχνουργημάτων.

Οι παρουσιάσεις, με διάρκεια περίπου 40 λεπτών, θα πραγματοποιηθούν από τους αρχαιολόγους της Συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρα 12:00, με τις εξής θεματικές:

  1. Τετάρτη 13/3: Εικόνες πολέμου
  2. Παρασκευή 15/3: Από την πατρική στη γαμήλια εστία
  3. Τετάρτη 20/3: Συμποτικές ιστορίες
  4. Τετάρτη 27/3: Ιστορίες του θανάτου

Για την παρακολούθηση απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 2132144800. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 25 άτομα. Απαραίτητη είναι η προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο μουσείο.

Εγγραφή στο newsletter