14

ΜΑΙ 2024

ΤΡΙΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού στο ΕΑΜ ΣΟΧ – 1_2024


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΜ ΣΟΧ 1/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ…>>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ…>>

Εγγραφή στο newsletter