15

ΙΑΝ 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πίνακες κατάταξης εποχικού προσωπικού στο ΕΑΜ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 2017 (101)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017 (102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017 (101_102)

Εγγραφή στο newsletter