07

ΑΠΡ 2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακες κατάταξης προσωπικού ορισμένου χρόνου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 2017 (101)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2017 (102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017 (101_102_103)

Tηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4890

Fax: 210 8213 573

Εγγραφή στο newsletter