20

ΔΕΚ 2016

ΤΡΙΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΟΧ 2/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Εγγραφή στο newsletter