27

ΙΟΥΝ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με συμβάν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο


Σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στον χώρο υποδοχής κοινού στις 25.6.2021, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ενημερώνει τα εξής:
Η ελεύθερη είσοδος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για όλα τα δημόσια Μουσεία της χώρας.
Αναλυτική σχετική δίγλωσση ενημέρωση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου: «www.namuseum.gr»
Επιπλέον οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά και από την ψηφιακή οθόνη στο χώρο υποδοχής του Μουσείου.
Στους υπαλλήλους του Μουσείου δεν επιδείχθηκε κανένα παραστατικό που θα δικαιολογούσε την έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου. Δεν υπήρξε έγκυρη προσυνεννόηση με το Μουσείο για τη διευκολυνση της πρόσβασης αλλά και τη διοργάνωση μιας ουσιαστικής εμπειρίας επίσκεψης, την οποία το Μουσείο θα παρείχε εφόσον αυτό του είχε ζητηθεί.

Εγγραφή στο newsletter