09

ΦΕΒ 2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συναντήσεις Μουσείων στο Εθνικό


Loading....

Τα μολύβδινα χρηστήρια ελάσματα από το Μαντείο της Δωδώνης

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο της δράσης του με τίτλο «Συναντήσεις Μουσείων στο Εθνικό», φιλοξενεί στην Αίθουσα του Βωμού έως την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, δέκα μολύβδινα χρηστήρια ελάσματα από το Μαντείο της Δωδώνης, τα οποία ανήκουν στη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων. Στις 24 Μαΐου 2023 η UNESCO αποφάσισε την ένταξη του συνόλου των μολύβδινων ελασμάτων της Δωδώνης στον Κατάλογο “Μνήμη του Κόσμου».

 Στις 16 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, στις 25 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή και στις 2 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των ελασμάτων από αρχαιολόγους του Μουσείου.

Ημερομηνίες παρουσιάσεων:

16 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 12:00

25 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή, ώρα έναρξης 12:00 και

2 Μαρτίου ημέρα Σάββατο, ώρα έναρξης 12:00

 

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο και η δήλωση συμμετοχής κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τηλ. επικοινωνίας: 2132144856, 2132144889

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: eam@culture.gr

https://ds.namuseumlive.gr/el/


National Archaeological Museum / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο @namuseumathens


namuseumathens

Εγγραφή στο newsletter