21

ΙΟΥΛ 2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Τροποποίηση Σύμβασης του υποέργου 2 “Ψηφιακή Αναβάθμιση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας”


Τροποποίηση Σύμβασης του υποέργου 2 “Ψηφιακή Αναβάθμιση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας”, στο πλαίσιο της Πράξης “Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας”, σύμφωνα με τους όρους της Α.Π. 20706/21.01.2022 (ΑΔΑΜ 22PROC009952147) Διακήρυξης 1/2022 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Κατεβάστε το αρχείο pdf εδώ:

Τροποποίηση Σύμβασης του υποέργου 2 (ΑΔΑΜ 22PROC009952147)

Εγγραφή στο newsletter