Νικολέττα-Κανέλλα Κλαδούρη


Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
nkladouri@culture.gr

Η Νικολέττα Κανέλλα Κλαδούρη είναι συντηρήτρια αρχαιοτήτων, πτυχιούχος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (BSc). Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στα Αρχαιολογικά Υλικά και Νέες Τεχνολογίες του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών αγαθών (Παν. Πελοποννήσου) και είναι υποψήφια διδάκτωρ στο ίδιο τμήμα με θέμα την αρχαιομεταλλουργία των Τεγεατικών ιερών μεταξύ των 9ου και 7ου αιώνα π. Χ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα χημικής ανάλυσης, τεχνολογικού χαρακτηρισμού και προέλευσης των αρχαιολογικών και ιστορικών μετάλλων με εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Πέραν των μετάλλων, έχει εμπειρία στην αναλυτική μελέτη λίθων, χρωστικών και υαλωδών υλικών. Την περίοδο 1997- 2019 εργάστηκε ως συντηρήτρια αρχαιοτήτων στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Από το 2020 εργάζεται στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές διαφόρων πανεπιστημίων, καθώς και σε αρχαιολογικές αποστολές στο εξωτερικό.

Εγγραφή στο newsletter