Όροι και Προϋποθέσεις


Η εφαρμογή αποτελεί ιδιοκτησία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης, μέσω οπτικοακουστικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών σε μουσειακό υλικό, ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες και αρχεία.
Κάθε χρήστης της εφαρμογής πριν την πρόσβαση, περιήγηση και την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης της παρούσας εφαρμογής και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική από τον χρήστη ανάγνωση, κατανόηση και συμμόρφωση με το περιεχόμενο των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου καθώς και η, εν γένει, συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο και τις αρχές αυτού, άλλως ενδεχόμενη παραβίαση τόσο του εθνικού δικαίου, εν γένει, όσο και των παρόντων όρων χρήσης, επισύρει κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Έργα που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών, λογοτύπων, σημάτων, λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία της εφαρμογής, η οποία προστατεύεται ως πρωτότυπο έργο εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογή έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Τα διακριτικά γνωρίσματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού.
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της εφαρμογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για εμπορικούς σκοπούς, ενώ αντίθετα επιτρέπεται αυτή αφενός για ιδιωτική χρήση και αφετέρου για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του δικτυακού του τόπου, για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.

Εγγραφή στο newsletter