Πιλοτική Υπηρεσία


Αίτηση για κάρτα ελευθέρας εισόδου

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*
Πατρώνυμο*
Διεύθυνση*
Max. file size: 5 MB.
Κάρτα ελευθέρας εισόδου δικαιούνται οι παρακάτω ιδιότητες: - εν ενεργεία μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ (βεβαίωση φορέα) - εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΤΑΠΑ, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου (βεβαίωση φορέα) - εν ενεργεία Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα (βεβαίωση φορέα) - συμβασιούχοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ, του ΤΑΠΑ, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου (σύμβαση) - συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ, του ΤΑΠΑ, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου (απόφαση σύνταξης) - υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ (βεβαίωση φορέα) - εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί Α'βάθμιας, Β'βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής (βεβαίωση εργασίας) - απόφοιτοι Φιλοσοφικής Σχολής (πτυχίο).
Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
Συναίνεση*
Εγγραφή στο newsletter