Στυλιανός Τσίτσας


Αναπληρωτής Αρχιφύλακας

Είμαι υπάλληλος στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο από το 1993. Εκτελώ καθήκοντα αναπληρωτή αρχιφύλακα και είμαι υπεύθυνος στην παραλαβή και παράδοση αρχαιοτήτων καθ’ όλο το 24ωρο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα χρειασθεί να γίνει μεταφορά. Έχω εργασθεί σε όλες τις θέσεις φύλαξης, ημερήσιες, νυχτερινές καθώς και στο σύστημα ασφαλείας- κάμερες σε όλες τις βάρδιες.

Εγγραφή στο newsletter