Συντήρηση και Αρχαιομετρία


Η συντήρηση και η φυσικοχημική έρευνα των αρχαιοτήτων υπάγονται στο Τμήμα Συντήρησης, Φυσικών – Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται η έρευνα για μεθόδους και υλικά συντήρησης των αρχαιοτήτων και για την επιτελεστικότητά τους, η αρχαιομετρική έρευνα, η εκπόνηση μελετών συντήρησης, η συντήρηση καθαυτό (προληπτική και ενεργητική), ο σχεδιασμός και η κατασκευή βάσεων στήριξης, η εγκατάσταση και απεγκατάσταση περιοδικών εκθέσεων, η συνοδεία αρχαιοτήτων σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η γνωμάτευση για την αυθεντικότητα αμφισβητούμενων αντικειμένων.

Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών – Φυσικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου περιλαμβάνει πέντε  εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Συντήρησης Αγγείων & Έργων Μικροτεχνίας
  2. Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Μεταλλοτεχνίας
  3. Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών και Εκμαγείων
  4. Εργαστήριο Συντήρησης Οργανικών Υλών, Χαρτιού και Αρνητικών Φωτογραφιών
  5. Εργαστήριο Φυσικών Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας

Απασχολεί δώδεκα (12) συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Το έργο τους παρουσιάζεται σε δράσεις του μουσείου, συνέδρια και ημερίδες, ενώ δημοσιεύεται σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Προϊσταμένη του Τμήματος είναι η Δρ. Γεωργιάννα Μωραΐτου.

Εγγραφή στο newsletter