Σχεδιασμός και κατασκευή υποστηριγμάτων


Ανοξείδωτο υποστήριγμα έδρασης

Σχεδιασμός ανοξείδωτου υποστηρίγματος αγαλμάτιου Αθηνάς (129) και κατασκευή εποξικής διεπιφάνειας έδρασης στο πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών της μόνιμης έκθεσης της συλλογής έργων γλυπτικής (Αιθ. 20).
Πρόταση βελτίωσης των συνθηκών της μόνιμης έκθεσης της συλλογής έργων γλυπτικής (Αιθ. 13) με σχεδιασμό ανοξείδωτου υποστηρίγματος αγάλματος νέου (3938) και κατασκευή εποξικής διεπιφάνειας έδρασης.
Πρόταση βελτίωσης των συνθηκών της μόνιμης έκθεσης της συλλογής έργων γλυπτικής (Αιθ. 30) με σχεδιασμό ανοξείδωτου υποστηρίγματος μαρμάρινου συμπλέγματος Αφροδίτης, Πάνα, Έρωτα (3335) και κατασκευή εποξικής διεπιφάνειας έδρασης.

Επιστροφή στο Σχεδιασμός και κατασκευή υποστηριγμάτων

Εγγραφή στο newsletter