Σχεδιασμός και κατασκευή υποστηριγμάτων


Για της ανάγκες στήριξης αρχαίων έργων κατά τη διάρκεια περιοδικών εκθέσεων, το εργαστήριο σχεδιάζει και σε ορισμένες περιπτώσεις κατασκευάζει υποστηρίγματα που είτε είναι συγκεκριμένα για το εκάστοτε αρχαίο, είτε είναι πολυμορφικά για να εξυπηρετούν της ανάγκες στήριξης περισσοτέρων.
Επίσης, σχεδιάζονται υποστηρίξεις για τη βελτίωση του τρόπου έκθεσης των αρχαίων της μόνιμης συλλογής του μουσείου.

 

Πολυμορφικά

 

Ανάρτησης

 

Έδρασης

Δείτε επίσης...

Εγγραφή στο newsletter