Δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων


Με τη χρήση της φωτογραμμετρίας και κατάλληλων υπολογιστικών λογισμικών, το εργαστήριο δημιουργεί τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα των αρχαίων έργων γλυπτικής τα οποία αξιοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές.

Αποτύπωση στον τρισδιάστατο χώρο της εσωτερικής μεταλλικής συνδεσμολογίας ανασυσταθέντος μαρμάρινου γυναικείου αγάλματος (16151), η οποία διερευνήθηκε με ραδιογραφία ακτίνων γ (γ-RAY).

Έλεγχος κατάστασης αρχαίων έργων γλυπτικής από τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα, σε περιοδική έκθεση του εξωτερικού.

Έλεγχος κατάστασης αρχαίων έργων γλυπτικής από τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα, σε περιοδική έκθεση του εξωτερικού.

Τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο μαρμάρινης κεφαλής «Δία» (3377)

 

Εγγραφή στο newsletter