Θεοδώρα Ζανιά 


ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
thzania@culture.gr

Γεννήθηκε στις 26-02-1971 στο Θέρμο  του Νόμου Αιτωλοακαρνανίας. Είναι άγαμη και υπηρετεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Από τo 2004 μέχρι το 2020 έχει υπηρετήσει ως υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ε.Ο.Ε. και ειδικότερα εργάστηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο ως εργατοτεχνίτης και φύλακας. Από τo 2020 μέχρι σήμερα υπηρετεί ως υπάλληλος στο Εθνικό αρχαιολογικό μουσείο και εργάζεται στο τμήμα της Γραμματείας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Εκπαίδευση

1988 Αποφοίτηση από το Λύκειο Θέρμου
19/10/1991-2/4/1992 Εκπαίδευση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα “Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης γραφείου με υπολογιστές” – ΕΛΚΕΠΑ
2021 Πιστοποίηση για γνώσεις πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, από το εξεταστικό κέντρο «ΚΕΚ ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ».
2022 Εκπαίδευση στο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα ” με τίτλο MYANARROTIKES: ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) – Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
2023 Εκπαίδευση στο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα “με τίτλο ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΙΝ.ΕΠ.

 

Εγγραφή στο newsletter