Φίλοι


Η Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ιδρύθηκε το 1933. Εδώ και 85 χρόνια η Εταιρεία των Φίλων πετυχαίνει άριστα τους στόχους της, την ηθική και υλική ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του Μουσείου, με την αύξηση των πόρων και των μελών της. Είναι ένας πολύτιμος και μόνιμος αρωγός του Μουσείου στη μέριμνα για τον εμπλουτισμό των συλλογών του με αρχαιότητες, αλλά και με υλικοτεχνικά μέσα στις μόνιμες εκθέσεις του, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και την προβολή του Μουσείου με την οργάνωση διαλέξεων, μαθημάτων, ξεναγήσεων και άλλων εκδηλώσεων.

https://www.namuseum.gr/friends/index.html

Εγγραφή στο newsletter