Ελληνιστική Περίoδος

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
< ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

310-30 π.Χ.

Με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.), αρχίζει η διαμάχη μεταξύ του Πτολεμαίου και του Περδίκκα, και τελικά η Κύπρος γίνεται επαρχία του ελληνιστικού κράτους των Πτολεμαίων, βασιλέων της Αιγύπτου. Η εξουσία των Πτολεμαίων παρέμεινε αδιατάρακτη σε όλη τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ. και το αποτέλεσμά της ήταν η έντονη ελληνική επιρροή στους θεσμούς, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, τη γλώσσα και την καλλιτεχνική έκφραση.

Στους χαρακτηριστικούς τύπους γλυπτικής της περιόδου, ανήκουν αγαλμάτια των «υπηρετών του ναού», που αφιερώνονταν στους ναούς ως αναμνηστικά της τελετής μύησης των παιδιών και της ανάθεσής τους στην προστασία της θεότητας, όπως επίσης και αγαλμάτια γυναικείων μορφών που παίζουν λύρα.

Τυπικό σχήμα κεραμικής της εποχής είναι η λάγυνος, με το αμφικωνικό πεπιεσμένο σώμα και τον μακρύ κυλινδρικό λαιμό, το πλέον δημοφιλές αγγείο κρασιού σε ολόκληρο τον ελληνιστικό κόσμο.

 


Τα αντικείμενα της έκθεσης

Δείτε επίσης

Εγγραφή στο newsletter