Αρχαϊκή Περίoδος

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
< ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΚΥΠΡΟ-ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (750-480 π.Χ.)
Στην Κυπρο-Αρχαϊκή κεραμική κυριαρχεί ο Ελεύθερος Ζωγραφικός Ρυθμός, όπου θέματα ανθρώπων, πουλιών, ψαριών και ζώων απλώνονται ελεύθερα στην καμπύλη επιφάνεια του αγγείου. Χαρακτηριστικοί είναι επίσης οι αμφορείς του Δίχρωμου ρυθμού, με σχεδόν πανομοιότυπη διακόσμηση γεωμετρικών θεμάτων. Την ίδια περίοδο εμφανίζονται πάλι τα πτηνόσχημα αγγεία, οι ασκοί και τα φλασκιά που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη αρωμάτων και ελαίων, όπως επίσης και τα πήλινα ομοιώματα επίπλων, καθισμάτων και τραπεζιών.

Στα ειδώλια της περιόδου απαντώνται πολλοί ιππείς με γραμμικά θέματα στο σώμα του αλόγου. Αρκετοί εικονίζονται καθισμένοι πλάγια και πιθανόν αναπαριστούν θεότητες. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το ειδώλιο της έφιππης Αστάρτης, φοινικικής θεάς της γονιμότητας, που υιοθετήθηκε από τους Κύπριους. Ανδρικά και γυναικεία ειδώλια με υψωμένα χέρια που κρατούν προσφορές ή παίζουν τύμπανο πιθανόν συνδέονται με το ιερό της Μεγάλης Θεάς Αφροδίτης.

Χαρακτηριστικοί τύποι της Κυπρο-Αρχαϊκής πλαστικής είναι α) αγαλμάτια ιματιοφόρων ανδρικών και γυναικείων μορφών που κρατούν άνθος στο δεξί λυγισμένο χέρι, κοινός τύπος από τα τέλη του 7ου έως τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. , και β) αγαλμάτια αγένειων στεφανηφόρων λατρευτών, που εμφανίζονται από τα μέσα του 6ου έως τον πρώιμο 5ο αι. π.Χ. και συνδέονται με κάποια θεότητα.


Τα αντικείμενα της έκθεσης

Δείτε επίσης

Εγγραφή στο newsletter