ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Χαίρε και Πίει ή αλλιώς στην υγειά μας!

Loading....

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση του καθημερινού βίου των αρχαίων Ελλήνων και της τέχνης τους.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος οι μαθητές εξοικειώνονται με τα αγγεία πόσεως, ερευνούν τα σχήματα και τη διακόσμησή τους, εκτιμούν το συνδυασμό τέχνης και λειτουργικότητας, γνωρίζουν στοιχεία για την καθημερινή ζωή και τις συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων, συγκρίνουν τα αγγεία πόσεως των αρχαίων Ελλήνων με τα αντίστοιχα της εποχής μας και τέλος, αναπτύσσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, εμπνεόμενα από τα εκθέματα του μουσείου.

Εγγραφή στο newsletter