ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι μαθητές των Νοσοκομείων

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του και παροχής κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου ξεκίνησε το 2015 σταθερή συνεργασία με τα σχολεία Νοσοκομείων της Αττικής. Σκοπός μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε άτομα που για σοβαρούς λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Μουσείο να το γνωρίσουν, αλλά και να τα παρακινήσουμε να έρθουν στο μέλλον σε αυτό.

Η επιλογή του θέματος γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και φυσικά με το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Προηγείται συνάντηση και συζήτηση μαζί τους.

Εγγραφή στο newsletter