ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Παίζουμε αγαλματάκια;

Loading....
Από τη συλλογή ειδωλίων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τα πήλινα ειδώλια.

Αναλυτικότερα, τα παιδιά μαθαίνουν για τον τρόπο κατασκευής των πήλινων ειδωλίων, τους διαφορετικούς τύπους που υπάρχουν και τη χρήση τους. Συλλέγουν τις παραπάνω πληροφορίες μέσα από την αφήγηση ενός πήλινου ειδωλίου για τη ζωή του, την παρατήρηση εκθεμάτων, την επίδειξη αντιγράφων και την κατασκευή του δικού τους ειδωλίου. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος εστιάζει στην ενδυμασία των αρχαίων Ελλήνων. Τα παιδιά παριστάνουν τα ειδώλια, ντύνονται σαν κι αυτά και παίζουν κινητικά και μιμητικά παιχνίδια.

Εγγραφή στο newsletter