Εκπαίδευση και Σχολικές Ομάδες


Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 1. πραγματοποιούνται δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων της Α΄/Θμιας και στις δύο πρώτες τάξεις της Β΄/Θμιας Εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από το Μουσείο:

 • σχεδιάζονται και ερμηνεύονται από αρχαιολόγους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου
 • λαμβάνουν υπόψη την ηλικία των παιδιών
 • συμβαδίζουν με τη σχολική ύλη της τάξης τους
 • αξιοποιούν παιδαγωγικές μεθόδους που βασίζονται στη μαθησιακή θεωρία του εποικοδομισμού
 • ακολουθούν συγκεκριμένη δομή:
  Α) Εισαγωγή στο θέμα του προγράμματος
  Β) Καθοδηγούμενη έρευνα/ανακάλυψη στον εκθεσιακό χώρο
  Γ) Δημιουργική συνθετική δραστηριότητα/ παιχνίδι ρόλων/
  δραματοποίηση/ εικαστικό εργαστήρι
  Δ) Αξιολόγηση

Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  υλοποιείται σε δύο χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:

Α) Από Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο και

Β) Από Ιανουάριο έως και Ιούνιο

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των κρατήσεων (μέσα στο β΄ δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και στο α΄ δεκαήμερο του Δεκεμβρίου) για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των σχολείων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Απαραίτητη η παρουσία/συμμετοχή του/ων εκπαιδευτικού/ών κατά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Όλα τα προγράμματα του Μουσείου ξεκινούν στις 10:00.

Οι κρατήσεις  στα εκπαιδευτικά προγράμματα για την περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 θα γίνονται τηλεφωνικά και ξεκινούν από 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρες: 13:00-15:30, στο τηλέφωνο 2132144813, υπεύθυνη αρχαιολόγος Μαρία Σελέκου.

Από το νέο σχολικό έτος 2019-2020 οι κρατήσεις θα είναι ηλεκτρονικές.

 1. Παρέχονται ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και συνήθως στην επιθυμητή ημερομηνία του σχολείου.

Οι ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις που παρέχονται στο Μουσείο για να πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών τάξεων αφορούν:

Α) Εκπαιδευτικές περιηγήσεις με τη χρήση Μουσειοσκευής στο Μουσείο
Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων είναι απαραίτητη η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου.
Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες που υποστηρίζουν κάθε βήμα εκτέλεσης της εκπαιδευτικής δράσης από τους εκπαιδευτικούς.

Περιλαμβάνουν κατά περίπτωση: έντυπο οδηγιών, φύλλα εργασίας, φυλλάδια παιχνιδιών αναζήτησης, αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων, power point,video, κ.ά.

Απαραίτητη η  συνεννόηση με τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου, ημέρες εργάσιμες και ώρες 13:00 – 15:30, στο τηλέφωνο 2132144813.

 1. Για τους εφήβους από 12 έως και 18 ετών σχεδιάσαμε μία διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο «Τα μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων».

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί αυτόνομα ή ως βασικό συστατικό ενός σχεδίου εργασίας στο σχολείο.

Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://antikytheramech.culture.gr  

 1. Ο προγραμματισμός των απλών επισκέψεων των σχολικών ομάδων στις μόνιμες Συλλογές του Μουσείου αφορά αποκλειστικά τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Μία απλή επίσκεψη της σχολικής ομάδας στο Μουσείο μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Μια απλή περιήγηση στις μόνιμες Συλλογές του Μουσείου
 • Μία περιήγηση, στην οποία οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό του Μουσείου
 • Μία ξενάγηση από εκπαιδευτικό του σχολείου
 • Μία ξενάγηση από ξεναγό (στην περίπτωση αυτή το σχολείο συνεννοείται απευθείας με τον ξεναγό)
 • Μία εκπαιδευτική δράση που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός για την τάξη του. Στην περίπτωση αυτή, όταν η δράση περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες και απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Μουσείου με αναλυτική περιγραφή της, προκειμένου να λάβει την έγκριση υλοποίησής της.

Απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με τις Πληροφορίες του Μουσείου, ημέρες και ώρες λειτουργίας του, στο τηλέφωνο 2132144856. Διατίθεται ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό.

Δείτε τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό ανά σχολική μονάδα

Εγγραφή στο newsletter