Εκπαίδευση

Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων”

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων”

ΜΑΡ | ΜΑΪΟΣ 2023

Το Εθνικό Αρχαιολογικό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020» σχεδίασε και παρουσιάζει […]