Σχολικές ομάδες

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

  1. πραγματοποιούνται δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων της Α΄/Θμιας και στις δύο πρώτες τάξεις της Β΄/Θμιας Εκπαίδευσης.
  2. Παρέχονται ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς.
  3. Για τους εφήβους είναι διαθέσιμη η διαδικτυακή εφαρμογή «Τα μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων».
  4. Ο προγραμματισμός των απλών επισκέψεων των σχολικών ομάδων στις μόνιμες Συλλογές του Μουσείου αφορά αποκλειστικά τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Περισσότερες πληροφορίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων”

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων”

ΜΑΡ | ΜΑΪΟΣ 2023

Το Εθνικό Αρχαιολογικό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020» σχεδίασε και παρουσιάζει […]