Σχολικές ομάδες

Εκπαίδευση και Σχολικές Ομάδες:

Για το σχολικό έτος 2023-2024 παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από το τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και  Εκπαίδευσης  καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις  που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών τάξεων με τη χρήση κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες